Plezura kafumado

terrasse

 

Mi renkontis Fred tra la reto. Li skribis mesaĝon unue, post vizitado de mia profilo kaj fotoj. La unua kontakto ne estis tre original, kun la tradiciaj salutoj kaj demandoj ĉu mi bone fartas… Ankaŭ mi vizitis sian profilon sed grumblis pro manko de foto. Tamen, la priskribo, almenaŭ la ĉefaj fizikaj aspektoj aperis taŭgaj por imagi pluabpn rialton kaj eblan seksumadon. Mi ja ne volas perdigi nek perdi tempon babilante kun iu kiun mi tuj malŝatas. La gustoj ne diskutindas kaj forte varias de homo al homo. Mi preferas virojn maldikajn kaj sen multe da haroj. Pri ĉiuj aliaj fizikaj aspektoj mi adaptiĝas kaj povis jam sperti tre plezurajn seksumadojn, sen rilato kun alteco, koloro de la okuloj aŭ de la haroj…

Fred tamen aperigis alian informon en sia profilo : li estas ambaŭseksemulo, same kiel mi. Interese. Ĉu li vivas kun viro aŭ virino ?

Ni interŝanĝis kelkajn mesaĝojn kaj li fine klarigas ke li vivas kun virino kaj 2 infanoj. Kompreneble li deziras kompletan diskretecon… Kaj li ne tre ofte nek facile liberiĝas. Sed tion ankaŭ mi konas, pro aliaj kialoj, t.e. laboro kaj diversaj aliaj okupaĵoj. La diskuto ĉesas rapide, pro manko da tempo, sed ni interkonsentas ke ni rekontaktiĝos poste kaj diskutos plue por pli bone interkonatiĝi.

Kelkajn semajnojn poste, mi ricevas novan mesaĝon. Simpatian sed ne pli precizan pri eventuala ebleco renkontiĝi. Mi ja neniam akceptas rendevuon hejme por la unua renkontiĝo. Li proponas rendevuon en la naĝejo ĉar ankaŭ li estas sportemulo. Sed denove la rendevuo fiaskas. Mi prepariĝas por iri naĝi kaj intertempe li respondas ke li ne povos kaj rapide ĝisas pro familia okupo. Do, mi iras sportumi naĝejen sole sen plia programo por kunduŝumado.

Mi tamen bone naĝis kaj povis samtempe spekti subakve la korpon de pluraj belaj sportuloj, kiel mi kutime ŝatas observi naĝante. Tiel mi ĝuas ambaŭ avantaĝojn, por mia sana bonfarto kaj por la plezuro de miaj okuloj kaj mia seksa ekscitiĝo…

Kelkaj semajnoj denove pasas kaj iun sabaton matene mi ricevas novan saluton. La reta babilado povas daŭrigi. Nova ebleco aperas por la saman tagon, posttagmeze. Ni interkonsentas renkontiĝi por kafumado. Ne dirite estas ideo daŭrigi la renkonton pli intime se ni plaĉas unu la alian.

La rendevuo okazas en kafejo tute proksime de mia hejmo. Mi atendas lin ĉe la teraso ĉar la vetero sufiĉe sunas kaj varmas tiun tagon de la komenco de la printempo. Li alvenas kun iom da malfruo sed varme salutas min. Nia konversacio ĉefe temas pri niaj vivoj, niaj laboroj, ktp. Ĉar li ne konas la kvartalon kaj la vojon kiu kondukas rekte de mia hejmo al la naĝejo tra kaŝitaj padoj, ni poste promenas en la ĉirkaŭo. La vetero belas kaj niaj mensoj bone interrilatas. Ŝajnas ke niaj korpoj ankaŭ ne konraŭus pliproksimiĝon. Sed ne en tiu publika loko.

« Ĉu vi deziras alian kafon ? » mi demandas kiam ni atingas mian domon. « Kial ne » li respondas, montrante emon al plua interkonatiĝo. Do, la vojo ĝis mia hejmo estas tre mallonga kaj ni baldaŭ sidas unu apud la alia en mia sofo, trinkante novan kafon kaj daŭrigante la babiladon. Ni interŝanĝas kelkajn informojn pri niaj gustoj pri viroj kaj pri seksumado. Tamen, li aspektas iom timema kaj montras iun ĝenon pri la temo kaj ofte moviĝas kaj iras al la fenestro. Sed li malfermas novan vojon al alia rilato aludante pri siaj dorsaj doloroj. Li estas streĉita por tro longa ŝoforado kaj tre emus al masaĝo. Mi tuj kaptas la okazon por oferti mian servon. Mi ne profesias pri tio sed jam spertas kaj pretas helpi al ia malstreĉiĝo, kiun li tuj akceptas. Mi invitas lin en mian ĉambron kaj metas grandan bantukon sur mia lito por protekti ĝin. Ni senvestiĝas ambaŭ kaj nur konservas nian kalsonon. Li kuŝiĝas sur la ventro kaj mi sidas parte surgenue, parte sur liaj gamboj, tuj sub la sidvangoj. Mi tiel povas facile moviĝi kaj masaĝi la tuta dorson ĝis la kokso. Mi prenas masaĝoleon en miaj manoj, varmigas ĝin kaj larĝe ŝmiras la tutan dorson. Mi tiel masaĝas abunde kaj forte, de la ŝultroj ĝis la sidvangoj kaj la brakoj. Por bone masaĝi la suban parton de la dorso, mi iom malaltigas la zonon de lia kalsono. Tio ŝajne ne ĝenas lin kaj li restas silenta, ŝajne tre ŝatanta miajn movojn.

Ankaŭ li ne plendas kiam li sentas mian kacon kiu frotas lian pugon, tra niaj kalsonetoj, kiam mi iras de supre de la dorso ĝis malsupre.

Miaj fortaj masaĝoj varmigas min samtempe ke mia kaco ankaŭ iom malmoliĝas, pro la frotado kaj ankaŭ pro la plezuro de la masaĝo de bela korpo de sportemulo.

Ĉar ĝenas lia kalsoneto por ankaŭ masaĝi liajn sidvangojn, mi forigas ĝin kaj samtempe forigas la mian. Li restas daŭre silenta dum la daŭrigo de mia masaĝo, nun iranta de la ŝultroj ĝis la kruroj, pasante foje flanke de la sidvangoj, foje inter ili, sur tiu tre sentema parto de la korpo…

Post malmulte da tempo lia kaco tro ĝeniĝas, premita inter lia ventro kaj la lito. Do, li turnas sin kaj montras lian fronton kaj sekson. Mi daŭrigas la masaĝon, iom post iom pli celite al la sekso mem kaj li ekĝemas pro plezuro. Kial ne provi masaĝo per alia rimedo ol la manoj ? Do, mi eklekas la sekson kaj iom post iom pli profunde englutas ĝin. Tio ankaŭ ekscitas min kaj mi ege ŝatus samtipan masaĝon… Post kelkaj minutoj de moviĝo ir- kaj revenanta cê la kaco, mi ŝanĝas pozicion kaj kuŝas apud li, sed inverse, tiel ke mia kaco estu ĉe lia kapo. Li ne bezonas plian klarigon kaj tuj englutas ĝin por mia plej granda plezuro.

Nia perfekta 69-a figuro daŭrigas iom da tempo, kun variantoj kiam ni samtempe karesas nian pugon, moviĝas por esti dum tempo unu super la alia, poste inverse… Ne eblas laciĝi de tiu komuna samtempa ludado. Niaj buŝoj kaj gorĝoj ĉiam pli profunde englutas la kacon de la alia kiu tiel iĝas ankoraŭ pli malmola. La ekscitiĝo ankaŭ senteblas laŭ la gusto de kelkaj gutoj de spermo kiu alvenas, montrante ke ni atingas preskaŭ la pinton de la plezuro. Ĉu ni povos longe elteni la emon ĉuri ? Mi devas bremsi lin ĉar mia emo tro fortiĝas kaj mi ne volas ejakuli nun sed ankoraŭ profiti iom pli longe de la agrabla momento.

Por varii la plezuron mia mezfingro karesas lian anuson samtempe kaj tute malrapide progresas por eniri lian anuson. Li ŝajnas tute ne kontraŭi mian iniciaton kaj mi eĉ aŭdas pli fortajn ĝemojn kiuj konfirmas ke mi pravas. Kelkaj minutoj poste mia fingro eniris entute en lia pugo kaj mi rondiras malrapide samtempe kun mia midzado. Tiel forta sensacio fine kondukas nin al komuna spermĵetado. Niaj ventroj iĝas makulitaj de la blanka fluaĵo kaj ni revenas apude unu la alian en la sama direkto por nin brakumi. Liajn tremojn daŭras akoraŭ iomete kaj li ripozas iomete en miaj brakoj, same kiel laca knabo…

Kiam li eliras de siaj sonĝoj li petas pri la horo kaj surpriziĝas ke ni pasigis tiom da tempo kune seksumi. Li devas rapide ĉar la edzino atendas… Li saltas en siaj vestaĵoj post rapida viŝado de la ventro. « Ĉu mi odoras ? » petas lin al mi kontrolante ke li ne povas levi ĝenajn demandojn de la edzino. « Ne » respondas mi post kontrolo. Tuj poste li ĝisas kaj foriras kurante… Ni certe revidos nin sed kiam ? Mi ne scias sed konservas la telefonnumeron en mia repertuaro.

Varmega masaĝo

Masaĝo

Mi ĉiam ŝategis masaĝojn. Ĉefe de la dorso, sed ne nur, mia tuta corpo ŝategas masaĝojn firmajn kaj karesojn dolĉajn. Kompreneble la diversaj eblecoj tuŝi min ne kondukas al la sama rezulto… Ni eĉ povas konstati inversan efekton : firmaj masaĝoj malstreĉigas min kaj dolĉaj masaĝoj firmagas mian kacon…

Do, kial ne provi la servon de nova masaĝisto, specialisto de viroj, kiu proponas siajn servojn rete kun geja flago kaj montras bildon de sia tre bela korpo ?

Amiko jam provis la servon de tiu masaĝisto kaj indikis la retejon al mi. Facile, mi sendas mesaĝon por peti rendevuon iun sabaton kiam mi estas libera posttagmeze. Li rapide respondas kun propono pri preciza horo kuin mi konfirmas tuj. Post rapida tagmanĝo por ne malfrui kaj ne est masaĝita kun peza stomako, mi alvenas je la ĝusta loko. La kodo de la pordo li sendis al mi telefonmesaĝe antaŭe kaj perfekte funkcias. Mi atingas la etagôn kie malferma pordo atendas min, kun grandlitere sia persona nomo skribita, « Franko ». Kun « Saluton » Franko bonvenigas min kaj invitas min en la enirsalono kie mi povas lasi sakon kaj ŝuojn. En la apuda ĉambro kie mi eniras staras granda masaĝtablo apud sofo kaj diversaj modernaj dekoraĵoj. Ĉe la tablo estas prezentataj revuojn, inter kiu fama geja magazino. Franko estas vestita de sportpantalono kaj blanka senmanika ĉemizo kiu lasas vidi grandan tatuon ĉe la dekstra ŝultro. Ni sidas vid al vide en la ĉambro por interŝanĝi kelkajn informojn. Li demandas min ĉu mi havas sanproblemojn, ĉu mi sportumas, mian aĝon, ktp. Kiel mi konis lian retejon ? « Amiko mia jam uzis viajn servojn » mi respondas. Kiam mi citas lian nomon li bone memoras kaj demandas kiel mi konas lin. « Amiko delonge, plis ol 20 jaroj. » Li aldonas ke li ne visitis lin delonge sed vidis lin antaŭ kelkaj tagoj en iu festo en Parizo. Ankaŭ li demandas pri miaj atendoj. Mi klarigas ke mi ŝatas masaĝojn kaj ĉefe bezonas malstreĉigon de la dorso. Li precizigas ke la masaĝoj okazas ĝenerale nude kaj petas ĉu tio ĝenas min ? Mi tuj neas dirante ke tio pli agrablas. Li aldonas ke ankaŭ tio pli facilas kaj tuj invitas min senvestiĝi. Mi forigas ĉiujn vestaĵojn kaj li senvestiĝas samtempe, konservante nur belan kalsoneton de fama laŭmoda hispana produktisto, tre ŝtata de gejoj. Ties nomo estas « maniiĝinta ». Eble vi miras pri kio estas lia manio ? Ĝenerale temas pri seksumado…

Tute nude, mi kuŝiĝas ĉe la tablo, por esti ĉe la ventro, kun kapo en speciala kuseno kun truo kiu permesas konforte akcepti la vizaĝon kaj vidi la plankon. Franko ekas per oleumado de mia tuta korpo. Li dispartigas abunde masaĝoleon de la ŝultroj ĝis la piedoj, inkluzive la dorson, la sidvangoj, la brakoj kaj gamboj. Kiam li staras cê mia kapo, mi bone vidas liajn piedojn kaj muskolajn gambojn. Li ja diris ke li ekzerciĝas regule en sportejo kaj tio bone videblas ĉe lia tuta korpo. Poste, li ekas la masaĝon kun sufiĉe firman premon, kiel mi ŝatas. Miaj brakoj estas laŭ flanke de mia korpo kaj mi sentas ĉe la kubutoj ke lia kalsoneto tuŝas insiste ilin. Ĉu hazarde lia kaco premas ekzakte je la nivelo de mia brako kaj kubuto kiam li masaĝas mian dorson ? Sed kompreneble mi ne plendas, tiu sento estas agrabla. Poste, masaĝante miajn sidvangojn kaj gambojn, lia kalsoneto venas ekzakte je la nivelo de mia mano. Lia kaco lokiĝas ekzakte en mia malferma mano… Denovas ne povas esti hazardo, tiu knabo estas ja fripono. Liaj movoj estas agrablaj, foje uzante ec^la brakoj por masaĝi, foje la manoj, kaj eĉ foje li glitas la du manojn unu ĝis la piedo kaj alia ĝis la kolo samtempe kliniĝante ĝis sia nuda brusto premu mian dorson. Li restas tiel kelkaj sekundoj kaj mi ĝuas la momenton. Tio instigas min eksplori milde lian kalsoneton. Mia mano karesas la kujonojn tute malrapide de la pinto de la fingroj. Mia movo ŝajnas tute ne ĝeni lin kaj li lasas tiel longe lian sekson en mia mano. Ŝanĝante la flankon por masaĝi mian korpon alidirekte, li tuj lokigas la kacon en mia alia mano. Miaj karesoj iĝas malpli timidaj kaj li subite malantaŭeniras por forpreni sian kalsoneton. Tiel mi povas ricevi enmane lian tutan sekson, kun kujonoj kaj kaco. Daŭrigante miajn karesojn kaj premojn dum li masaĝas min, mi sentas ke la grandeco de la kaco evoluas kaj ke firmeco aperas sub la dolĉa haŭto de la sekso. Liaj masaĝoj atingas foje mian sekson kiu kuŝas inter miaj gamboj kaj mi sentas la fingrojn de Franko karesante mian kacon cê la vojo inter miaj sidvangoj kaj mia gambo, foje dekstra, foje maldekstra.

Iam, li movas mian brakon kiu tiel pendas de la tablo kaj tuŝas sian gambon. Mi tuj karesas lian dikan suron kaj povas eĉ supreniri ĝis liaj nudaj sidvangoj okaze de liaj moviĝoj ĉirkaŭ la tablo.

La ludo kun la kaco de Franko en mia mano kaj liaj karesoj ne estas senrezultaj ĉe mia kaco kiu ankaŭ malmoliĝas. Mi gratulas lin pro lia bela korpo tute senhara kaj bela kaco, tre alloga laŭ mia gusto. Li dankas reciprokante la gratulon kaj ekkaresas sin, instigante min ŝanĝi mian flankon kaj kuŝiĝi dorse ĉe la masaĝtablo. Mi turniĝas kaj povas spekti la belan spektaklon de masaĝisto kiu masaĝas sian sekson. Karesante liajn sidvangojn kaj krurojn, mi altiras lin pli proksime de mia kapo ĝis mi havu la kujonojn proksime de la buŝo. Mi eklekas la senharan haŭton kaj konstatas ke li ŝategas tion. Samtempe li kresas niajn kacojn, unumane sian kaj alimane mian. Mi rapide estas tre ekscitita kaj petas malrapidiĝon por ne tuj orgasmi kaj profiti pli longe de la agrabla interŝanĝo.

Li ŝajne ankaŭ tre ŝatas la momenton kaj moviĝas por surgenuiĝi ĉe la tablo, tiel ke lia kaco estu super mia vizaĝo kaj lia vizaĝo super mia kaco. Kia bela vidaĵo tiu juna kaj muskola korpo super mi. Niaj buŝoj samtempe enigas la kacon unu de la alia kaj mi samtempe povas viziti mane lian tutan korpon karesante lin. Mi konstatas ke li eĉ pli ŝatas ke mi englutu liajn kujonojn ol lia kaco, eble pro tro granda ekscitiĝo.

Ni tiel daŭrigas longajn kaj varmajn minutojn, ĝis li ekstaras lasante mian sekson rekte levita kaj melkas sin, spirante forte kaj ekĝemante pro plezuro. Mi tiam englutas denove liajn kujonojn kaj tio fine kondukas lin ĝis la orgasmo kaj lia suko disspruĉas ĉe mi brusto. Mi ne bezonas multe da tempo por akompani lin post mallonga melkado. Mi ĉuras kaj mia spermo miksiĝas kun lia ĉe mia brusto nun tute inundita…

Do ne necesas precizigi ke mi estis tre malstreĉita kaj ŝajne mia masaĝisto same.

Ni poste iris en la duŝejo por tute necesa ellavado de niaj korpoj. Jen tre agrabla sperto, ne sufiĉe longa kaj certe respertinda !

Les sous-vetements de Lilou |
Liens secrets |
Swan/Alex |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Amour de prof
| Blogpourplusde18ans
| videos pornos