Neatendita renkonto…

Bordozo

Bordozo

De longe mi ne venis en tiu urbo kie mi jam pasis semajnfinon antaŭ 2 jaroj. La vojaĝo estis longa sed mi jam pripensis en la trajno la eblecojn profiti de tiu profesia ekskurso por pasigi agrablajn momentojn. Antaŭ du tagoj mi jam petis memorigilon de bona amiko pri la plej bonaj saŭnoj de la urbo, speciale pri tiu kie ni iam kune iris kaj kune fikis la saman viron. Tiu longa varmega momento en la saŭno estis sekvita de kelkaj simpatiaj mesaĝetoj kun la lokulo kiu deziris konservi kontaktojn. Sed mi tiam rapide informis lin ke malfacilos daŭrigi iun ajn rilaton kun tiom granda distanco inter la urboj kie ni vivas. Ĉar nunaj telefonoj forgesas nenion, mi povis trovi la tiamajn mesaĝojn kaj sendi demandon ĉu nova renkonto eblus okaze de mia veno en lia regiono… Iom mirinde li tuj respondis kaj ŝajne ankaŭ konservis la spurojn de nia pasinta varma rilato, eĉ se tre mallonga. Post kelkaj interŝanĝoj, ebleco kuniri al la saŭno estis ekplanita, sed konfirminda. Kial ne, li ne estis la plej bela viro kiun mi iam fikis sed lia varmeco kaj fikemo tre ĝojigis min kaj instigis al revido. Kaj refikado, kompreneble…

La preparo de la vojaĝo ne limiĝis al tiu rekonekto kun malnova kontakto. Mi ankaŭ detale planis la viziton al la saŭno por facile trovi la vojon kaj loĝi ne tro malproksime. Ĝuste, pri loĝado, kial ne trovi gejon por pliigi la ŝancojn pasigi agrablan tempon ekster la laborhoroj de tiu tritaga restado ? Mi tiucele eksploris la retejon de senpaga loĝiga servo kaj lasis kelkajn mesaĝojn al lokuloj aŭ ĉe retaj forumoj. Tamen ĉi-foje nur venis malmultaj respondoj, ĉiuj negativaj. Ankaŭ ĉe la retejo de naturistoj mi eksploris la malmultajn membrojn. Neniu alloga. Alia ebleco, dank’al la nunaj multnombraj loĝigaj servoj, retejo de geja servo por trovi liton kaj matenmaĝon. Unua bona surprizo, la prezoj estas malpli altaj ol la aliaj samtipaj servoj.

IMG_8185

La retejo instigas al sendo de pluraj samtempaj gastigpetoj. Mi do sekvis la konsilojn kaj skribis la saman peton trifoje. La unua kiu respondis ne estis la plej alloga, sed la tempo fluis kaj mi devis certigi dormlokon kadre de strikta mallarĝa buĝeto. Do, mi konfirmis. Bona ideo, mia preferata selektita viro ne estis disponebla kaj la tria neniam respondis… Jen organizata ekskurso kun bone antaŭvidita libera tempo vespere. Fakte, nur por unu vespero, ĉar el la tri noktoj nur la dua povas lasi iom da libereco. La unua estis iom manĝita pro malfrua alveno je la dudektria horo, kaj la tria jam organizita kadre de la profesia aranĝo. Do, mi blokis tiun mardon vespere por konkretigi miajn planojn rilate al arda seksumado.

Kiam mi eliris de la stacidomo, la malvarmo kaj la pluvo iom malekcitigis min, malgraŭ la varmaj sonĝoj kiuj plurfoje kreis ŝvelon en mia pantalono, precize kie mia kaco manifestaciis deziron eliri por tuj ĝui seksumadon. Tamen, mi rapide alvenis ĉe la gastiganto kiu afable akceptis min. Tre konforta ĉambro kun dupersona lito en burĝa apartamenton de la urbocentro. Sendependa banĉambro, tuj alirebla de la dormĉambro. Malbona novaĵo por provi ekciti la gastiganton okaze de nuda umado en la apartamento… Ne gravas, la viro ne allogas min kaj mi jam estas tro laca por pensi pri tuja seksumado aŭ eliri denove en la urbo por satigi mian deziron. Mi malfermas mian valizon kaj tuj senvestiĝas tute. La varmeco de la ĉambro feliĉigas min post la ekstera atendo de la tramo en pluva vetero sen pluvŝirmilo. Mi duŝas min rapide, sen masturbado pro laceco. Tamen, tuj post enlitiĝo, nude kiel kutime, mi rapide sentas ekcitiĝon de mia kaco kiu pligrandiĝas kaj ŝanĝas direkton. Ne plu pendante inter la gamboj, mia kaco moviĝas dekstren, rigidiĝante, ĝis rekta pozicio sur mia malalta ventro. Agrabla sento por enkonduko al ĉarmaj revoj kaj endormiĝo.

IMG_4477
La sekvanta mateno, mi vekiĝas kun sama malmola sekso, blokita inter mia ventro kaj la subaj littukoj sur kiuj mi kuŝas surventre. La sonorilo de la poŝtelefono ne kontentigas min. Mi programis ĝin nur 15 minutoj antaŭ la matenmanĝo preparata de mia gastiganto. Ne restas tempo por longe karesi tiun plezurigilon. Mi ŝanĝas mian flankon por kuŝi dorse kaj nur dum du aŭ tri minutoj prenas enmanen la malmolan kacon por masturbi ĝin kaj tiel helpi mian tutan korpon bele vekiĝi, ĝuante dolĉan etoson. Posta pisado estas iom ĝenata komence pro la malmoleco sed rapide la pensoj pri preparendaĵoj malaperigas la ekciton. Post rapida razado, kombado kaj vestiĝo mi eniras la manĝosalonon kie mia gastiganto atendas min. Kafo kaj tradiciaj varmaj krescentoj estas jam pretaj. La geja viro daŭre ne allogas min, despli sub la taga lumo, sed miaj pensoj iam vagadas al mia planita vespero. Tuj mia kaco reagas kaj iomete ŝveliĝas sed ne estas momento por sonĝi plu pri sekso, la taga programo estas plenplena kaj mi devas rapide foriri por kapti tramon kaj atingi la kongresejon.

La labortago finiĝas per vespermanĝo. La simpla bufedo ebligas rapidan satigon kaj fruan eliron de la kongresejo por reveni en mia gastĉambro kaj fulme ŝanĝi miajn vestaĵojn. Mi ja ne sentus min komforta por umi en la urbo en mia laborkostumo. Mia gastiganto estas hejme kaj spektas televidon. Mi informas ke mi nur venas por kelkaj minutoj kaj iros en la urbo retrovi kolegojn… Eble Cirilon ? Li denove sendis al mi mesaĝon dum la tago kaj demandis kien mi intencis iri por saŭnumi. Mi respondis ke miaj planoj troviĝas proksime de la stacidomo, ĉe la fama Sankta Johano kie ni fikis kune du jarojn antaŭe. Li sendas poste mesaĝon konfirmante ke li venos. Kiam mi eliras denove de la apartamento, Cirilo informas ke li ankoraŭ estas ĉe restoracio kaj atingos la saŭnon pli malpli unu horon poste. Mi respondas ke mi jam survojas kaj ĝisas. La tramo ne tuj alvenas kaj mi havas tempon admiri la ĉirkaŭajn konstruaĵojn, bele lumigitaj. La atendo estas pli oportuna nun post ĉeso de la pluvo, eĉ se mi iom senpacience deziras atingi la plezurejon.

Alveninte, juna viro kun bela rideto bonvenigas min kaj petas mapli altan prezon ol antaŭvidite. La vespero bone komenciĝas ! Post striktaj instrukcioj pri la forigo de la ŝuoj por konservi la purecon de la planko, mi eniras en la senvestejo. Mia vestaĵpendigilo estas facile alirebla kaj mi tuj nudiĝas, apud du aliaj viroj jam ĉeestantaj kiuj venis en la vestejo kontroli ilian poŝtelefonon. Post kontrolo ke kondomo troviĝas en la saketo fiksita kun la ŝlosilo de la vestaĵpendigilo, mi ligas ĝin al mia dekstra kruro kaj ĉirkaŭigas mian zonon de la oranĝkolora viŝtuko provizita de la ejo.
Eksploro de la loko ekas en la trinkejo. Mi ne rekonas la salonon, eble mi forgesis kiel ĝi estis aranĝita, eble ili translokigis ĝin. Ne gravas, certe ne estas la plej interesa parto de la saŭnejo. Mi plueniras la ejon kaj nun bone rekonas la banejon, la komunan duŝejon, vaporejon, kaj la ĉambretojn kie eblas private fiki. Kelkaj viroj staras en diversaj anguloj, iuj babilas, sed neniu forte allogas min. Mi revenas en la centro de la instalaĵo kaj grimpas la tri ŝtupojn por atingi la ĉambreton de la feliĉaj truoj. Ja, mi ŝategas esti suĉita longe. Mi formetas mian viŝtukon kaj enigas mian molan kacon en unu de la tri truoj de la muro. Unu estas jam okupita de viro kiu aspektas ĝui la situacion. La ĉambro, malgraŭ malgrandeco, estas perfekte aranĝita. la ligna muro kie troviĝas la feliĉtruoj estas superigita de larĝa breto sur kiu facilas lasi la viŝtukon kaj ripozigi la brakojn. Fine de la breto, granda televidekrano kontribuas efike al ekcitiĝo kun montrado de bonkvalita filmo pri geja seksumado. Nur tri sekundoj post eniro de mia kaco en la truo mi sentas ke buŝo agrable englutis ĝin, kun dolĉeco sed firmeco. La rezulton ne necesas longe atendi. Mi malmoliĝas kaj devas mense kontroli ke la ekcitiĝo ne estu tro rapida por konduki al ejakulado, tiom la suĉado estas bona. Mi ja volas profiti de longa restado en tiu plezurejo kaj esti plene potenca por bugri Cirilon kiam li alvenos. La nuna preparo de la bugrado estas perfekta. La filmo tre bonas, kun belaj junaj kaj muskolaj senharaj viroj, kiel mi plej ŝatas ilin.

La buŝo de tiu malfacile imagebla viro estas tute lerta kaj agrabla. Mi vere ne emus ŝanĝi mian elekton de truo kaj plej feliĉas ke mi havis tiun ŝancon tuj atingi plej spertan suĉemulon. Li nun samtempe karesas miajn kujonojn kaj tio ankaŭ pli agrabligas la senton. Por iom ŝanĝi lian pozicion, mi ekas moviĝon de mia pugo kaj tiel kontrolas la movon de mia sekso en la varma buŝo kiu ne lasas ĝin eskapi. La mano de la viro iras ĉe mia maldekstra kruro por pliproksimigi mian korpon al la truo. Kiel reago, mi plej profunde enigas mian kacon en la truo kaj forte puŝas en la buŝon. Kia agrable estas senti ke la buŝo tiam englutas la tutan kacon ĝis la fino. Se mi ne havas longegan kacon, mi tamen fieras ke ĝi superas la meza longeco de miaj samlandanoj kaj tiel komprenas ke la spertulo ankaŭ ŝatas profundan fikadon de sia buŝo. Kial ne pludaŭrigi la plezuron ? Mi ludas denove plurfoje elirante iomete por ke li revenigu min tute en la truon kaj tiam forte puŝas en sia buŝo por senti la gorĝon per la pinto de mia kaco. Kia feliĉo, mi ne laciĝas de tiaj momentoj kaj sentas min tute bone. Laceco estas tute forgesita kaj kontenteco pri la komenco de la vespero plenigas mian kapon kaj tutan korpon, samtempe kun la seksa plezuro kaŭzita de la suĉado kaj de la spektado de la filma fikado.

IMG_4433

Eble jam de duonhoro mi ĝuas la seksumadon, tre bone kontrolante la ejakulemon kaj sentante firmegan kacon en la bonveniga buŝo atingita tra la truo en la muro. De tempo al tempo venas nova viro apud mi kaj ŝajnas al mi ke ĉiuj el la tri truoj estas same provizitaj de malsataj buŝoj ĉar la najbaroj restas pluraj minutoj montrante iom da kontentenco… Eble mi nun eksploru alian parton de la loko ? Kun tia pranco, mi emus bugri bonvenigan pugon ie ajn en la ĉirkaŭaĵo ! Mi decidas ke mi atendu ke la viro staranta antaŭ la tria truo foriru unue kaj mi eliros poste. La dua truo estas libera sed nur kvar aŭ kvin minutoj poste venas juna malalta viro kiu same montras rapide ekĝuadon de la suĉado. Mi okulĵetas al lia korpo kaj ŝatas lian maldikecon. Por iel kapti lian atenton, mi ne kaŝas mian ĝuadon per forta spirado kaj malaltaj ĝemoj. Eble tio ankaŭ ekcitas lin ĉar li ridetas kaj ankaŭ okulĵetas al mi, inter du rigardoj al la fikfilmo. Mi movas de tempo la brakojn de la supera breto al mia kaco kaj tiel ektuŝas la kubuton de mia najbaro. Ankaŭ li moviĝas kaj tenas foje sian kacon. Ni rigardas nin pli longe, ridetante kaj montrante ke ni forte ĝuas la momenton. Tiel naskiĝas ia tipo de kompliceco inter ni. Tiel li rapide montras ke lia ekcitiĝo ne nur rilatas al la buŝo en kiu troviĝas sia sekso sed ankaŭ iel al mi ĉar li metas manon sur mia sidvango. Mi tuj montras ke mi akceptas la geston kaj ŝatas la karesojn tuŝante siajn sidvangojn kaj lasante mian dekstran manon sur ĝi. Ni tiel profitas de samtempa fronta kaj dorsa plezuro. Li estas entreprenema homo kaj detale karesas mian pugon kaj sidvangojn kun maldekstra mano kaj fingroj kiuj delikate frotas inter la sidvangoj. Ankaŭ scivolema li estas, glitante foje la manon ĉe la malalta parto de mia ventro ĝis mia kaco kiun li tuŝas ĉe la bazo, dum la fino daŭre eniras kaj eliras de la vira buŝo. Tiel li povas certiĝi ke mi plene malmolas kaj ke la larĝeco de mia stango ja estas honorinda.
Post mallonga tempo, li uzas la eblecon pliproksimiĝi tirante la superan parton de mia korpo kaj alproksimigante sian vizaĝon al la mian, ĝis varma interkisado. Niaj langoj tuj renkontiĝas kaj ekas rondon energiplenan kun forta premo de niaj lipoj kaj de niaj vizaĝoj. Ni ambaŭ tenas la kapon de la alia per nia libera mano malantaŭ la kolo. Tiel estas ankoraŭ pli plezuriga sento, la kaco daŭre arde suĉata kaj niaj kisoj plej varmaj.

IMG_4448

Ni tiel pli kaj pli ekcitiĝas kaj ŝatas unu la alian ke ni baldaŭ eligas niajn kacojn de la feliĉtruoj por feliĉigi ilin kunpremante niajn korpojn vidalvide, daŭre kisante nin. Mi tre ŝatas viziti lian korpo kun miaj du manoj kaj karesi lin. Li estas nur iomete malpli alta ol mi sed certe malpli peza. La muskoloj estas videblaj sed ne dikaj. La haŭto preskaŭ senhara, kiel mi ŝatas. Lia entuziasmo en la kisado pruvas ke mi plej verŝajne ankaŭ estas laŭ lia gusto. Niaj seksoj bone akordiĝas, eĉ se lia estas malpli longa kaj malpli dika ol la mia. Ĝi tamen estas malmola kaj mi ŝatas mane eksplori la du globojn bone pendigitaj sub ĝi. Li mane metas mian kacon inter siaj kruroj kaj mi tuj ekas movon por froti lian interkruran parton. Dum la movo, niaj kujonoj foje renkontiĝas iom forte kaj dolorete, sed la frotado tre agrablas kaj ni arde daŭrigas, la langoj samtempe kunludante. Bela varma renkonto ĉi-vespere ! Ĉu la tuta vespero estos tiel plezuriga ? Nekredeble…

Mi poste provis enigi mian fingron en lia pugo. Tuj evidentiĝis ke li ŝatas tion, eĉ se la vojo estis tute mallarĝa. Tamen, probable ne malebla por bugri se mi eniras kun dolĉeco, kiel mi kutile ŝatas fari, tute ne ŝatante perforton kaj krei doloron. Kiel se li volus danki min aŭ instigi min plueniri lian pugon, li kliniĝis kaj englutis mian kacon. Agrabla suĉado kiu ne bedaŭrigis la antaŭan buŝon. Probable ĵaluza buŝo kiu nun spektas nian seksan ludon sen havi eblecon kunludi, kaptita en la truo malantau la muro… Ankaŭ du aliaj viroj staris proksile de ni kaj verŝajne ŝatis vidi nian entuziasmon kaj la miksado de jiaj korpoj. Ili eble masturbis sin sed mi ne vidis ĉar mi estis tro okupita kun mia nova amiko kaj la ĉambro estis tute malluma. nNur la televidekrano helpis al distingo de niaj korpoj, sed preskaŭ nur je alteco de la kapoj pro la staro de la muro kun la feliĉtruoj.

DSCF0036

Kiel antaŭvideble, la kreskon de nia deziro pri kuna seksumado instigis nin iri en privatan ĉambron por plivarii la poziciojn kaj fiki. Tial ni eliris de la ĉambro, sekvante unu la alian, niaj kacoj kiel belaj flagoj malfermante la vojoj. Kial honti pri tia bela intrumento kaj kaŝi ĝin en la bantuko ? Ni preferis, sen antaŭa interkonsento, pendigi ĝin ĉe unu el niaj ŝultroj, kaj montri nian sekson al ŝajne interesata publiko kiun ni preterpasis ĉe la koridoro ĝis la malgranda ĉambreto.

Jam de pli ol unu horo mi seksumis kaj tute ne laciĝis. Male, mi sentis ke mi povus longe daŭrigi la ĝuadon de la vespero, preskaŭ forgesante lian rendevuon kun Cirilo kiun mi ankoraŭ ne vidis, eĉ trairante la ejon. Post fermon de la pordo, ni denove kisis nin kaj instaliĝis sur la mallarĝa lito. Niaj kacoj ne moliĝis intertelpe kaj estis pretaj por intersuĉado kun samtempa karesado de niaj korpoj, speciale de la pugoj. Mia fingro denove eniris en lia pugo, kaj li montris aprobon karesante mian samtempe, eĉ se mi haltis lin antaŭ li ankaŭ eniru. Post tiom longa seksumado, mia kaco estis firmega kaj eltenis ion ajn kareson, de la plej dolĉa ĝis la plej varma. Tamen, nur forte karesis min mia kunulo. Ni plurfoje ŝa,ĝis pozicion por kisado, suĉado, korpa miksiĝo, karesado… Lia kaco estis iom malgranda sed bela, rekta kaj firma, kaj tre bone enigis ĝis mia gorĝo kaj tio estas tre granda ŝato de mi suĉi ĝis miaj dentoj sentas ke mi atingas la bazon de la kaco kaj la kujonoj, kial lia nazo forte prema sur la malalta parto de la vira ventro. Lia kaco estis ĉirkaŭita se nigraj mallongaj kaj dolĉaj haroj. Ne tro longaj, densaj, la haroj ne ĝenis min kaj mi profitis de la agrabla movo de la pinto de la sekso en mia gorĝo, sen la malbona sento kiu foje ĝenas kial kaco estas dika kaj longa. Post la kaco mi ankaŭ englutis la du kujonojn kaj tio denove instigis lin montri lian aprobon, englutante miajn siavice. Li iris akoraŭ iom pli antaŭen, ĝis mia pugo kaj karesis mian truon avide kun sia lango. Mi ŝatis kaj montris mian aprobon reenglutante lian kacon en mia gorĝo. Kia bona interŝa,ĝonde plezuro. Mi petis ĉu mi povas bugri lin kaj li malfeliĉe neis, precizigante ke li neniam akceptas. Kia bedaŭro ! Mia emo al bugrado estis fortega, sed mi kompreneble respektis lian decidon. Ni do daŭris la diversajn eblecojn interŝanĝi plezuron per ĉiuj partoj de niaj korpoj, krom bugrado kiun mi ankaŭ neniam akceptas.
La temperaturo pli kaj pli haltiĝis kaj la aero iĝis plis kaj pli malfacile spirebla. Ĉu ne estas iu aerumilo en la plafono ? Ŝajnas ke ne tiom la varmo estas alta kaj la lito kun plasta protektilo tute humida pro nia ŝvito. Mi vere bezonis freŝan aeron kaj proponis eliri por iri en la banujo.

IMG_4531

En la banujo estis nur unu knabo kiu duon spektis gejan fikfilmon kaj duone rigardis nin. Ni tuj brakumis denove kaj kisis nin, prema te niajn korpojn nun sidantaj en la varma akvo. Niaj laresis kondukis nin al intermasturbado kaj mi denove enmetis mian longan fingron en lian pugtruon. Por montri mian malhontemon mi instigis lin stari kaj prenis denove lian sekson en mia buŝo por iom suĉi lin. Ĉar estis tro emociiga por li li haltigis min sidante denove en la akvon. Mi staris miavice antaŭ lin kaj li tuj englutis mian stangon. La seksumado tiel daŭris pli malpli duonhoro. Poste, ni anoncis niajn personajn nomojn. Li nomiĝas Regis. Kun la lumo de la ejo mi povis vidi ke li havas tre belajn okulojn. Ni ankaŭ povis interŝanĝi kelkajn komplimentojn pri nia karesemo kaj seksa varmeco. Ni tiam konstatis ke ni restis solaj en la banujo. La aliaj knaboj certe pensis ke ni estis tro okupataj por seksumi kun ili kaj foriris por trovi iun alian.

Post tiu paŭzo ni denove kisis nin kaj mi pli forte masturbis lin. Li rapide diris ke li ŝprucos se mi daŭrigas. Mi ridetis kaj diris ke estus bone, daŭrigante miajn subakvajn movojn. Tiam, li sidis sur miaj genuoj kaj mi tre facile povis teni lin. Mi plirapidigis miajn mobojn kaj sentis ke lia plezuro samtempe altiĝis. Kvar aŭ kvin minutoj poste li ŝprucis kaj ĵetis sian semon plurfoje, premante miajn ŝultrojn de siaj brakoj kaj ni denive kisis nin longe. Li iom post iom perdis la rigidecon de sia sekso sed la mia restis plej malmola ĉar mi daŭre emis al posta bugrado kun alia viro.

Ni restis tiel brakumitaj dum pluraj minutoj, li kuŝante sur mi, foje karesante mian kacon, foje kisante min. Ĉar jam noktomezo estis alvenanta baldaŭ, li decidis foriri pro la morgaŭa laboro. Ankaŭ mi pensis pri tio sed mia deziro bugri iun knabon estis tro forta por sekvi lin. Tamen, ni kune duŝis nin kaj plilongigis la plezuron karesante nin kun manoj plenaj je sapo. Evidente, niaj manoj plilonge frotis kaj lavis la seksojn kaj pugojn, kaj ni kisis nin denove sub la akvofalo de la duŝo. Tiam la saŭnejo aspektos malpli kaj mapli plena sed mi ne malesperis pri plua aventuro. Ni ĝisis unu la alian elirante de la saŭno kie ni ambaŭ eniris por sekiĝi pli konforte. Mi vizitis la lokon, ĵetante okulon en ĉiuj anguloj por vidi ĉu viro estus fikinda. Mia daŭre malmola kaco instigis viron sekvi min, sed tute ne je lia gusto, pro iom da dikeco. Mi samtempe kontrolis ĉu Cirilo estas ie en la loko. Nenie mi vidis lin. Tial mi iris al la vestejo por kontroli mian poŝtelefonon kaj scii ĉu li eventuale sendis mesaĝon. Tie, Regis estis jam preskaŭ tute vestita. Nur mankis la mantelo. Mi kisis lin kaj ni forte brakulis nin. Mi karesis lian tutan korpon kaj li bone sentis post malmulte da tempo le lia kaco denove malmoliĝis ne la pantalono. Mia kaco ankaŭ videble ĝojis la momenton sed estis kaŝita en la bantuko. La deĵoranto de la ejo preterpasas nin kaj ridetas vidante la kisadon. Post iom da prokrasto kaj da ridado, Ni tamen sukcesis malpariĝi kaj Regis foriris.

IMG_4431

Ĉar neniu mesaĝo alvenis ĉe mia poŝtelefono, mi reiris en la labirinto de la loko kaj eniris en la vaporejon. Tie sidis unu viro maldekstre kaj alia en la angulo fronte al la sidloko kiun mi elektis. Nenio okazis sed mi larĝe malfermis la krurojn por montri mian sekson duonmalmolan. La mallumo malhelpis min por scii ĉu la fronta viro rigardas min aŭ ne kaj mi ne povis vidi lian sekson. Post mallonga tempo, tiun viron eliris por duŝi kaj mi sekvis lin. Tiel mi povis vidi ke li ne tre junas sed la korpo estas bela.

Li rapide eliras de la duŝejo post rigardo al mi kaj eniras denove en la vaporejo. Tre baldaŭ, mi sekvas la saman vojon kaj instaliĝas ĉe la sama sidloko kiel antaŭe, vidante la du virojn ankaŭ je la samaj lokoj. Mi ne vidas pli bone ol antaŭe, ĉefe pro la tempo necesa por adapti mian vidkapablon en la mallumo, sed tamen konstatas ke la viro en la angulo malfmas larĝe siajn krurojn, iel kiel por inviti al vizito. Tiu invito estas bone komprenita de la viro sidanta maldekstre kiu glitas ĉe la kahela benko por alproksimiĝi kaj kliniĝas por okupiĝi pri la kaco de la alia viro. Tio tuj allogas min kaj mi ekstaras, karesante mian kacon, kaj alproksimiĝas ankaŭ de la angulo de la vaporejo. Tie, mi tuj vidas la manon de la suĉita viro kiu invitas al plia proksimiĝo kaj kiu kaptas mian kacon por masturbo. Mi staras tiel ke miaj manoj estas liberaj por karesi la dorson kaj pugon de la suĉanto. Ŝajnas ke li ŝatas tion ĉar li orientiĝas tiel ke mi bone povas tuŝi lin kaj eĉ levas la pugon por ke mi aliru al ĝi pli facile. Post kelkaj sekundoj mi decidas daŭrigi la karesadon de lia pugo per mia sekso, nun tre malmola. Ĉiuj signoj de ŝato estas pozitivaj laŭ lia pozicio de lia korpo. Tiam eniras en la vaporejo kvara viro kiu venas al mi kaj tre interese spektas la scenon. Mi ekeniras en la truo kiun mi frontas, sed ma vojo ne sufiĉe malfermiĝas por tute eniro. La viro provas helpi kun sia mano sed tio ne sufiĉas kaj mi diras ke necesus iom da glitĝelo kaj li tuj elprenas saketon de ĝi kaj malfermas ĝin per la dentoj. La viro kiu ne plu estas suĉita ekstaras kaj venas apud mi, montrante belan stangon, kaj eklaresas min. Ankaŭ la laste elvenita viro estas nun tre malmola kaj staras je mia alia flanko. Iom da glitĝelo ŝmirita ĉe la pugo poste, mi denove provas enigi mian kacon en la truo. La sukceso estas tuja. Tiel mi ekas enir- kaj elirmovon, kiun ŝajnas plezurigi la bugritan viron. Ĉar li estas en angulo, mi ne bezonas teni lian korpon por fiki lin kaj povas samtempe teni la du kacojn apudajn kiuj tute klare ŝatas la spektaklon. Mi devas zorge kontroli la movojn ĉar la karesoj de miaj du najbaroj samtempe kiel la fikado estas tre ĝuendaj kaj mi povus rapide ejakuli senvole. La fikado daŭras kelkajn pliajn minutojn ĝis la emo ŝpruci ne plu estu eltenebla. Tiam, mi fulme elirigas mian sekson de la pugo kie ĝi estis kaj forte elĵetas mian semon. Tuj post la unua ŝpruco, mia dekstra najbaro surgenuiĝas kaj englutas mian kacon en la buŝo. Li tiel englutas avide la sekvantajn kvar aŭ kvin ŝprucojn. Mi estas suprizita sed kontenta de tia fino de fikado, kun akcepto en bonveniga buŝo kiu tre agrable finas la vesperon same kiel ĝi komencis.

IMG_8184

Jam la horloĝo anoncas ke noktomezo pasis kaj ke li ne devas tro prokrasti mian foriron se mi volas kapti tramon por reveni en mia gastĉambro. Mi iras en la duŝejo kaj boen lavas mian tutan korpon, sub la okuloj de du viroj kiuj zorge kontrolas miajn gestojn. Mia sekso ankoraŭ dika kaj firma certe allogas ilin, sed mi ne plu emas provi novan ludon kun ili. La laceco ekatingas min kaj mi scias ke la tempo reveni hejmen venis. Mi iras de la duŝejo al la vestejo kaj ĉenla vojo renkontas la deĵoranton de la ejo kiu tre larĝe ridetas al mi. Ŝajnas ke li komprenis ke mi estas kontentigita kliento…

6 Réponses à “Neatendita renkonto…”

 1. Jerôme Tanguy dit :

  Saluton kara,
  Mi malkovris iom hazarde vian novan blogon, kaj ege ĝojas pro via alveno sur la gejesperanta planedeto.
  Mi publikigis artikolon pri via blogo (kun ligilo) por anonci vian.
  Tutkore,
  Jero

 2. fikrakontoj dit :

  Saluton !
  Ne estas tuta hazardo ĉar mi malkovris vian antaŭ nelonge kaj tre sâtas ĝin. Dankon pro via komento kaj ligilo !

 3. Jerôme Tanguy dit :

  Saluton kara nekonatulo :-)
  Ĉu nun baldaŭas la sekvonta rakonto ?
  Ĵero

  • Fikrakontoj dit :

   Saluton Ĵero !
   Mi fakte ne havis tempon dum pluraj monatoj (inter alia pro esperantaj aktivaĵoj…) kaj fine iom forgesis la blogon…
   Ankaŭ la via mi forgesis kaj retrovis ĝin dank’al tiu mesaĝo kun granda plezuro. Gratulojn pro via daŭrigo kaj la kvalito de viaj artikoloj.
   Mi provos verki novaĵojn dum la venontaj semajnoj…
   Sekvinde !
   ĝis kaj kis’

 4. Jerôme Tanguy dit :

  Saluton kara,
  Mi surpiede sekiĝas atendante vian prozaĵon :-)

 5. fikrakontoj dit :

  Saluton karega,
  Mi ne povis pli frue plenumi vian atendon, sed jen nova artikolo!
  Mi profitas de la okazo por varme gratuli pri via dua blogo http://ellakalsonodeganimedo.blogspot.fr kiu estas eksterordinare bonega, regula, riĉa, bela kaj ekscitiga… Espereble ĝis baldaŭ!

Répondre à Jerôme Tanguy

Les sous-vetements de Lilou |
Liens secrets |
Swan/Alex |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Amour de prof
| Blogpourplusde18ans
| videos pornos